U

Avas (Avasz)

Miszkolc-Avasz

W centrum Miszkolca wyłania się wzgórze Avasz na którym znajdują się stare piwnice winiarskie liczące od 300 do 400 lat. Zbocze wzgórza Avasz jest unikalnym miejscem w Europie z 900 piwnicami i domami winiarskimi. W latach 1780 i 1880 prymitywne małe piwniczki zostały przebudowane stylu barokowym i klasycystycznym na piwnice i domy winiarskie, których część jako typowe zabudowanie Avasz przetrwała do dni dzisiejszych.

Miszkolcka uprawa winorośli już na początku 14 wieku jest wspomniana jest w jednym z dokumentów, a znaczenie podkreślono faktem, że od 1694 roku kiść winorośli znajduje się w herbie miasta do dnia dzisiejszego. Podczas tureckiego zaboru podupadła uprawa winorośli, ale do całkowitego zaniku przyczyniła się epidemia choroby winorośli filoloksera w 1880 roku. Piwnice nie są opuszczone, handlowcy i winiarze zatroszczyli się utrzymaniem rynku, obecnie wino wytwarzane jest z winogron pochodzących z rejonu Podgórza Tokajskiego i Egerskiego.

Urozmaicony wybór win, kultura picia wina i centralne położenie piwniczek przyczyniło się do tego, że w bardziej znanych domach winiarskich założono tak zwane towarzystwa przy stole. Z nazwiskiem pisarza, tłumacza literatury Lévay József związane jest założenie pierwszego towarzystwa, którego członkami byli Erdélyi János, Gyulai Pál, Arany János i Tompa Mihály,natomiast  Móra Ferenc wiodącą pozycję pełnił jeszcze w jednym towarzystwie przy stole, do śmierci był częstym gościem w mieście (Wyżej wymieniono nazwiska znanych pisarzy).

Oprócz wina i piwniczek winiarskich na Avasz mamy okazję podziwiać jeszcze wiele atrakcji. Symbolem miasta jest w okresie średniowiecznym wybudowany reformacki kościół w stylu gotyckim, a obok niego z XVI wieku wieża i zabytkowy cmentarz. Niedaleko od kościoła znajduje się wieża widokowa Avasz, z której rozciąga się przepiękny widok. Możemy podziwiać nie tylko miejskie kościoły, ale podczas ładnej pogody widoczne są Góry Zemplen i Łysą Górę (Kopasz-hegy) w Tokaju.

Jednym z badziej znanych programów miasta jest Borangolasz na Avasz (wycieczki z degustacją win na  wzgórzu Avasz), którego celem jest ożywienie kultury picia wina. Podczas programu wiele lokalnych winiarzy zaprasza Gości do swoich piwniczek winiarskich, reprezentowani są również winiarze znani w całym kraju.