U

Szelmeci tradycji uniwersyteckich

Tradycje studenckie związane są z założeniem Bergschola-szkoły górnictwa i hutnictwa w 1735 w miejscowości Selmecbánya (obecnie miejscowość na terenie Słowacji). Te tradycje później zostały uzupełnione lokalnymi elementami z Szopronu. Więzi z Szelmecbányą pielęgnowane są przez wiele instytucji szkolnictwa wyższego, między innymi takich jak Uniwersytet w Miszkolcu, University of West Węgry, Uniweryset w Zachodniej części Węgier w Szopron, oraz w Dunaújvárosz.

Studenci nowo przyjęci nazywani są poganami, kończą kurs frajerów i zostają ochrzczeni. Od drugiego roku nazwani zostają kohlenbrenner, natomiast studenci trzeciego roku, według tradycji z Szelmecbanya już zaliczani są do Firma.