U

Dziedzictwo Otto Hermana

Otto Herman przyrodnik, etnograf, archeolog i polityk, urodzony w roku 1835 w Brezno. W 1847 wraz z rodziną przeprowadził się do Dolnego Hamoru. Po skończeniu gimnaziumum protestanckiego w Miszkolcu, zdobył zawód wykwalifikowanego ślusarza. W Wiedniu poza pracą jako autodydakta kontynuował nauki przyrodnicze, odwiedzał wiedeńskie Muzeum Przyrodnicze, ale po śmierci ojca nie mógł kontynuować nauk na Politechnice Wiedeńskiej. W latach 1893-1896 był członkiem parlamentu reprezentującym miasto Miszkolc. W 1891 roku w tak zwanych wykopaliskach archeologicznych Bársony-budynek odkryto narzędzia człowieka pierwotnego, ten fakt był bodźcem do dalszych badań tego typu na Węgrzech, a Góry Bukowe były inicjatorem dalszych badań archeologicznych i antropologicznych.

Pod koniec życia często przebywał w miejscach gdzie spędził dzieciństwo, w Alsóhámor w domu Pele-lak który obecnie jest domem pamięci.

Popierał powstanie Muzeum Miszkolca i Województwa Przyzamkowego, które nosi jego imię od 1953 roku .

Grób od 1965 roku znajduje się w Miszkolcu na cmentarzu w Hámor.

Pracownicy wojewódzkiej Biblioteki imienia II Ferenc Rakoczy opracowali bibliografię o osiągnięciach i pracy Hermana Ottó. Wersja digitalna dostępna jest w ITT.