U

Po stopách Ottó Herman

Ott Herman, bádateľ , etnograf, archeológ a politik sa narodil r. 1835. v Brezne. S rodinou sa presťahovali do Dolného Hámra v r. 1847. Po štúdiách na evanjelickom Gymnáziu v Miskolc získal odborné vzdelanie ako zámo-bečník. Vo Wiedni, popri štúdiách na politechnickej škole sa učil ako samouk prírodné vedy. V období medzi 1893-1896 bol poslancom mesta Miskolc v Národnej rade .

V roku 1891 objavil nález pračloveka v rámci "Zamatových nálezov", tým vlastne sa stal priekopníkom archeologického bádania praľudí v Maďarsku, bol iniciátorom archeologického výskumu v Bukových horách . 
Ako dôchodca strávil veľa času v dome svojho detstva v Dolnom Hámri v príbytku  Pele-lak, v ktorom je  v súčasnosti zariadený pamätný dom. Všetkými silami bol za založenie župného múzea v Miskolc, ktorý od roku 1953 nosí jeho meno. 
Pochovaný je v Miskolc, v cintoríne Hámor.
O jeho pôsobení a práce v roku 2003 napísali pracovníci krajskej knižnice II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár bibliográfiu.