U

Rytierska sála

Dostupnosť

3534 , Tapolcarét utca

Po obnove HradA Diósgyőr sa práce nezastavili, a v rámci projektu "Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése projekt" prebieha výstavba Námestia Rytiersého a Ttržnice, ako priestoru vhodného na realizáciu multikulturálnych podujatí a rôznych spoločenských aktivít. 

Tieto novovytvorené priestory slúžia ako miesto pre tradície, pre komunitné podujatia, koncerty. Ako jedno z hlavných cieľov je zveľadenie jazdectva, ako národného dedičstva Maďarov.

Pozadím dianí je honosný Hrad Kráľovein, so štyrmi vežami, z jednotlivých programov môže mať pôžitok naraz 3000 návštevníkov.

Vodné priekopy vôkol hradu doplnia celkový charakter stredovekej pamiatky, s možnosťou prežitia skvelých zážitkov.