U

Szentháromság görögkeleti orthodox templom

Elérhetőség

3525 Miskolc, Deák tér 7.

A műemléki védelem alatt álló Szentháromság görögkeleti orthodox templomot 1785-ben kezdték el építeni, Magyarországon ritkának számító copf stílusban. 20 évnyi építkezés eredménye a keleti tájolású templom. Építésére azért volt szükség, mert a török uralom után görög telepesek, kereskedők telepedtek meg Miskolcon, és szerették volna ha rendelkeznek egy saját templommal, hiszen akkor Miskolcot főleg katolikusok és protestánsok lakták, ami nem tette szükségessé új templom építését.

Berendezése szintén copf stílusú. A templomot az teszi különlegessé, hogy Közép-Európa legnagyobb ikonosztáza található benne, amely 16 méter magas, és 87 jelenetet mutat be Jézus életéből. Bemutatja a tizenegy nagy ünnepet is (pontosabban az ortodox egyházban tizenkét nagy ünnep van, de a húsvétot az ünnepek ünnepeként tartják számon, és így csak tizenegyet neveznek meg „nagy” ünnepként). Maga az ikonosztáz Jankovits Miklós egri fafaragó műhelyében készült. Az ikonok, négy ikon kivételével Anton Kuchelmeister bécsi festő művei. A templom kegyképe az Ahtirkai Istenszülő másolata, melyet II. Katalin orosz cárnő adományozott az egyház részére miskolci látogatása alkalmával.

A miskolci orthodox közösség már a 18. század elejétől rendelkezett egy kis kápolnával (Szent Náhum-kápolna), mely a mai Széchenyi u. 12. alatti épület helyén állt. A század második felében határozták el a nagy templom építését. Eredetileg egy hatalmas, kupolás templomot akartak építeni Johannes Michart tervei alapján, de a túlságosan grandiózus terv visszatetszést keltett mind a nagyrészt protestáns városvezetésben, mind azokban, akik a kor konzervatívabb építészeti stílusához voltak szokva. Az épület végül Johann Michael Schajdlet tervei alapján épült fel. Az építkezésen dolgozott az Olaszországban tanult egri kőfaragő, Adami János is. A templom belseje hármas tagoltságú pronaosz v. előcsarnok, naosz vagy hajó, oltárral. A templomban padok helyett sthasidionok találhatóak (a sthasidionok felhajtható ülő/álló alkalmatosságok). A templom mellé iskola, ispotály és parókia is épült. A templomkert temetőként is szolgál, a legrégebbi síremlékek 300 évesek.

A templom előzetes bejelentkezés után látogatható.
Telefon: Tóth István: +36 30 871 3256