U

Dom Kósa

Dostępność

3529 Miskolc, Görgey út 32.

Budynek zabytkowy zaprojektowany przez Kós Károly.

Dzisiaj tak zwany Kós dom , był budynkiem mieszkalnym wybudowanym pod koniec lat 1920-tych i na początku lat 1930-tych w Miszkolcu przy ulicy Görgey Artúr 32.

Zabytkową budowlę  zaprojektował Kós Károly, jeden z pierwszych wybitnych przedstawicieli węgierskiej secesji , w 1928-tym roku.

Willę zaprojektował dla córki współpracownika jako prezent ślubny, która pochodziła z Siedmiogrodu, a za mąż wychodziła w Miszkolcu.

W 1985-tym roku obiekt znajdował się w bardzo złym stanie, władze miejskie i Ministerstwo Budownictwa i Urbanistyki wykupiło i odnowiło willę. Zakup popierało Północno-Węgierskie Zrzeszenie Architektów i Stowarzyszenie Upiększanaia Miasta Miszkolca z myślą wykorzystaniu tego budynku dla swoich celów. W 1987 roku oddano go do użytku i stał się siedzibą wymienionych stowarzyszeń oraz miejscem stałej wystawy o tematyce historii miasta.

Ogrodzenie i podpiwniczenie wykonano z kamienia naturalnego .