U

Jaskinia Seleta

Dostępność

3517 Miskolc - Lillafüred, Felsőhámor

Jaskinia Seleta była pierwszym miejscem jaskiniowym na Węgrzech, gdzie prowadzano wykopaliska archeologiczne, od miana jaskini nazwano kulturę Szeleta.

Jaskinia Szeleta od Lillafüred położona jest w kierunku północno-wschodnim, na grzbiecie powyżej 96 metrów na drogą. Grota ma długość 20 m, szerokość 15 m i wysokość 8, przedłużona jest korytarzem o długości 40 m, następnie węższym o długości 30 m, którego zakończeniem jest kilka mniejszych jam.

Dzięki Hermanowi Ottó już w 1906-tym roku rozpoczęto wykopaliska archeologiczne, którego wyniki poznane zostały na całym świecie. Z okresu lodowcowego znaleźiono narzędzia, między innymi najbardziej znane siwego koloru ostrze włóczni.

Jaskinia znajduje się 100 metrów nad doliną potoku Sinvy, naprzeciwko cmentarza w Hámor, gdzie pochowano Hermana Ottó. W jaskini umiszczono tablicę pamiątkową z nazwiskiem uczonego. Do dnia dzisiejszego widoczna jest ciemna linia na skale w grocie, która wskazuje na pierwotny poziom jaskini. Wykopaliska były prowadzone do głębokości 12 metrów. Na lewo od groty wejściowej znajduje się mniejsza grota objęta ochroną ze źródłem.