U

Hámori Szent Flórián és Magyarok Nagyasszonya templom

Elérhetőség

3517 Miskolc - Lillafüred, Palota u.

Filia: Ómassa (Szent Lajos király) 

1771-től 1786-ig 339-re emelkedett a massa és hámorok munkásainak lélekszáma. Ezek jobbára szlovák és német anyanyelvűek voltak. A diósgyőri plébános, akihez filiaként voltak beosztva, lelkigondozásukat a nagy távolság miatt nem bírta kielégítően ellátni. Kérésükre a bányakamara mint kegyúr felépített Hámorban egy kis kápolnát fából (1786-1793), ebben sietve elhelyezték a kis harangot, mellyel a bányászok a munkaidő kezdetét is jelezni szokták. Grünwald Lőrinc nevű miskolci minorita volt az első lelkészük. A helyi lelkészséget 1794-ben állították föl, miután kiváltak a diósgyőri plébánia szervezetéből. Hámort 1801-ben plébánia rangjára emelték. Filiája lett Ómassa, majd a később létesült Újmassa nevű település. A paplakot 1798-ban építette fel a selmeci bányakamara. 1809-től Poffók Dávid a plébános. A templom előtt álló Nepomuki Szent János szobrot 1806-ban emeltette Siegl József gyári számvevő és neje, Fazola Borbála, a gyáralapító leánya.
A Szent Flóriánról nevezett régi fatemplom a falu közepén a Szinva partján, a gyári kancellária közelében feküdt. Anyaga a nedvességtől elkorhadt, építménye életveszélyessé vált. 1814-ben legnagyobb részét lebontották, csak a szilárdabb felépítésű sekrestyét tartották meg, itt helyezték el ideiglenesen az oltárt és néhány széket. A haranglábat a lebontott templom gerendáiból állították fel.
Egy új, nagyobb kőtemplom építését Fischer érsek kezdeményezésére 1809-ben határozta el a gyári főhatóság, alapkövét 1810 tavaszán elhelyezték, év végéig a falakat is felhúzták, de ekkor a bányakamara pénzügyi nehézségekre hivatkozva félbeszakíttatta az építkezést. 1818-ig még a régi, ezután pedig a félig kész új templom sekrestyéje lett az istentisztelet színhelye, a hívek túlnyomó része a szabad ég alatt hallgatta a misét. 1832-ig húzódott az új templom építése és belső felszerelése, ekkor végre megáldhatták. 1839-ben új paplakot és iskolát építettek Hámorban. A templomot 1930-ban renoválták, ennek titulusa: Magyarok Nagyasszonya.

Forrás: miserend.hu