U

Dom pamięci Hermana Ottó - Pelelak

Dostępność

3517 Miskolc - Lillafüred, Erzsébet sétány 33.

W domu letniskowym Hermana Ottó urządzono wystawę poświęconą wszechstronnemu  etnografowi i naukowcowi badającemu  przyrodę oraz pokazano jego działalność polityczną i udział w życiu publicznym.

Na podstawie planów żony Hermana Ottó (wspominanego jako „ostatniego erudyty w wielu dziedzinach) Borosnyay Kamilli, wybudowano w latach 1898-1903 w romantycznym otoczeniu willę letnią. Pierwszą wystawę w tym domu otworzono w 1964-tym roku. W latach 2006-2007 budynek odremontowano i zorganizowano do dzisiaj jeszcze czynną wystawę o tytule „Nie ma chwały, tylko obowiązek”.

W pierwszym pomieszczeniu urządzono gabinet naukowca, gdzie znalazły miejsce osobiste przedmioty, listy, rodzinne zdjęcia. W drugim pomieszczeniu pokazana jest praca naukowa z dziedziny nauk przyrodniczych, ze szczególnym podkreśleniem ornitologicznej pracy naukowej i badań nad pająkami wystąpującymi na Węgrzech. Część wystawy poświęcona jest badaniom archeologicznym Hermana Ottó związanych z etnografią i rybołóstwem.

Dzięki ekranom dotykowym istnieje możliwość interaktywnego zwiedzania wystawy: film, nagrania dzwiękowe, świergotanie ptaków i zagadki urozmaicają kolekcję.

Herman Ottó (1838-1914 ) niezliczonymi wątkami związany jest z Miszkolcem i okolicami. Urodził się w Breznóbanya w województwie Zolyom, ale w Alsóhamor spędził część dzieciństwa. Wrócił spowrotem do Miszkolca w 1861 roku po odbyciu służby wojskowej, a powtórnie wrócił w 1885 roku po zawarciu małżeństwa. Rodzeństwo jego mieszkało w Miszkolcu. W 1890 roku miasto wybrało naukowca na radnego. W tym okresie zakupił działkę, na której wybudowano później wspomianą Pelelak willę, w której tak często przebywał w ostatnich piętnastu lat życia. Według ostatniej woli, coprawda piędziesiąt lat po śmierci w 1965 roku prochy zostały pochowane na cmentarzu w Felsőhámor.

Hermana Ottó nie tylko poprzez badania terenowe jest związany z Lillafüred, ale działalnośćią wydawniczą. Częściowo tutaj napisał monografię o pająkach i książkę pod tytułem Węgierskie rybołóstwo (1887 ). W Miszkolcu znalezione archeologiczne materiały z okresu palolitu, znalezisko nazwano Bársony dom, które dzięki uczonemu zostały włączone do materiałów naukowych i zmieniły wcześniejszą hipotezę o historii i o kulturze krainy węgierskiej. Herman Ottó nieustannie zajmował się badaniem jaskiń Gór Bukowych, badaniem stylu życia w górskich małych wioskach, regulacją rzeki Cisy, pojawieniem się choroby winorośli filoxera na Podgórzu Tokajskim i wieloma innymi problemami naukowymi.