U

Kolekcja Obrazów Ottona Hermana

Dostępność

3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 28.

Muzeum Herman Ottó w mieście Miszkolc zaliczane jest do jednej z ważniejszych instytucji, bierze czynny udział w badaniu przeszłości miasta oraz reprezentacji zbiorów historycznych, archeologicznych, etnograficznych i artystycznych.

Muzeum zostało założone w 1899 roku. W chwili otwarcia nadano nazwę Borsod-Miskolczkie Muzeum, a 1953 roku zmieniono na Herman Ottó, od nazwiska znanego polihistora. Od 1985 centrum badań naukowych, w którym zarejestrowano  prawie pół miliona dzieł sztuki. Jednym z największych zbiorów stanowi archeologiczny z kolekcją z epoki paleolitu i okresu osadnictwa narodu węgierskiego na tereny naddunajskie. Zbiory minerałów z Kotliny Karpackiej zawierają najbogatszy zbiór krajowych minerałów, a najcenniejsza wystawa poświęcona jest Morzu Panońskiemu. Oprócz tego można oglądnąć wystawę cypryśników błonistych liczących 7 milionów lat. W galerii obrazów wystawione są dzieła znanych malarzy od Mányoki Ádáma aż po Nagy László. W budynku muzealnym przy ulicy Papszer umieszczono wystawę przedstawiającą historię miasta oraz zapewniono miejsce dla wystaw okresowych. Kolekcja przedstawia również bogaty zbiór historii przemysłu już od XIV wieku do dnia dzisiejszego.

Kolekcję etnograficzną liczącą się w skali międzynarodowej reprezentuje wystawa dwóch grup narodowych Matyó i Palóc.

W Herman Ottó Muzeum znajduje się jedna z największych, po wystawie w stolicy kolekcja numizmatyczna.