U

Miszkolctapolca Zespół Parkowy

Dostępność

Miskolc, Miskolctapolca belterülete

Zadaniem ogrodu botanicznego jest ochrona terenów bogatych w rodzinne i nierodzinne gatunki roślinności. Park służy celom turystycznym i zapewnia kulturalne spędzenie wolnego czasu.

Teren leśny, miejsce opactwa z okresu Arpada, miasto Miszkolc zakupiło i rozpoczęto intensywne rozwijanie parku i systemu jeziorek, które stały się obecnie klejnotem strefy wypoczynkowej. Stuletni park pod względem dendrologicznym (drzewa i krzewy) bardzo bogaty w rzadko spotykane rośliny, w którym po kilkudziesięciu latach zamieszkało wiele zwierząt (przede wszystkim ptaki). Wybitnym elementem jest jezioro do pływania łódkami otoczone olchami i starymi dębami szypułkowymi.

Od roku 1999 roku w parku znajdują się tabliczki z informacjami o danej roślinie, drzewie. Dzięki temu oprócz estetycznego wrażenia, odwiedzający park poszerza więdzę z dziedziny przyrody. Powierzchnia parku wynosi 6 ha. Na terenie parku znajduje się duży krzyż z drewna, który oznacza miejsce dawnego opactwa benedyktyńskiego.