U

Múzeum Pannonské more

Dostupnosť

3529 , Görgey Artúr út 28.

Expozitúra Múzea Herman Ottó, Pannonské more  geografická a prírodovedná zbierka

Od roku 2013 čakajú na návštevníkov dve stále výstavy: „Po chodníku pralesov- les cyprusu močiarskeho a jeho vek”, a „Minerály Karpát”.

Zbierka sa dá rozdeliť na tri časti:

Hlavnou tematikou je les močiarskych cyprov v miocéne, kde sa skúma prírodné prostredie Pannonskej kotliny , a vplyv klimatických zmien v miocéne na súčasnosť.

V osobitnej miestnosti sú vystavené svetoznáme vykopávky  pravekých opíc Rudapithecus hungaricus a Anapithecus spred 10 mil rokov.

Zbierka prekrásnych minerálov a nerastov niekdajšieho Pannonského mora pozotsáva z 19 tisíc exemplárov, a tvorí vysoko odborný užitočný základ doplňujúci školské učivo stredných a vysokých škôl.